Tillbehör

Positivvagnar, svänghjul, regnskydd

För hundra år sedan bar musikanten sitt positiv i en rem runt halsen – vilket man kan ana sig till av mässingsbeslagen som fortfarande sitter kvar på gamla instrument. Riktigt stora positiv kördes omkring på vagnar – inte helt olika gamla tiders bagagekärror. Våra positivvagnar har dock snarare hämtat inspiration från den tidens barnvagnar.

ca. 1822
ca. 1822