31-toners positiv

31-toners positiv

Samtliga på marknaden förekommande 31-tonersrullar med 140 mm bredd kan användas. Repertoaren omfattar över 200 nummer.
31-tonersrullar



31-toners konsertorgel

K 31 mit 3 Registern
K 31 mit 3 Registern

Tre melodiregister om vardera 16 pipor: täckt flöjt 8’ (permanent) samt violin 8’ och panflöjt 4’ (kan kopplas till och från). 20 täckta flöjter för bas och ackompanjemang (5 dubbelbasar). Utbytbar prydnadsbild i fronten. Finns även med intarsia, resp. hörnbeslag i gjuten mässing. Lägsta ton c. L/B/H 58/40/69 cm. Vikt endast 23,5 kg.

DEMO

31-toners Violinopan

Tillbaka till ursprunget
Tillbaka till ursprunget



Tillbaka till ursprunget!
En utomordentligt fin historisk orgel av fabrikat Loos har fått ”stå fadder” till vår nya Violinopan. Vilken positivspelare av den gamla stammen brydde sig någonsin om att registrera eller – vilket gud förbjude – följa påmålade registreringsanvisningar på valsen? Detta positiv behöver inte åtta register.
Ett grundregister om 36 täckta flöjter (5 dubbelbasar) inklusive panflöjterna i fronten bildar en solid klangbotten. Som variation finns ett till- och frånkopplingsbart violinregister för melodistämman. Varje enskild pipa är intonerad med känsla, vilket ger stråkklangen hos detta instrument en sällspord briljans.
Alltså sammanlagt 52 pipor. Lägsta ton B. L/B/H 57/40/69 cm. Vikt 24,8 kg.
Och så här låter den!

31-toners Trumpetorgel

31-toners Trumpetorgel
31-toners Trumpetorgel

Fem melodiregister om vardera 16 pipor: täckt flöjt 8’ (permanent), celeste 8’, violin 8’ och panflöjt 4’ resp. trumpet 8’ (kan kopplas till och från). 20 täckta flöjter för bas och ackompanjemang (5 dubbelbasar) alltså sammanlagt 100 pipor. Tysk intarsia i fronten samt även på övriga sidor. Lägsta ton B. L/B/H 62/43,5/69,5 cm. Vikt 33 kg.