Teamet

Våra medarbetare

från vänster till höger: Jochen Schmidt, Gerhard Hoffmann, Petra Stüber, Axel Stüber

Firman grundades 1977 av orgelbyggmästare Axel Stüber i Berlin, en stad som har en lång tradition av positivbygge.
Vår erfarenhet av traditionellt orgelbygge ligger till grund för såväl våra nybyggen som våra omsorgsfulla, ansvarstagande renoveringar av gamla instrument.