Orgelbau Stüber Berlin

00004668

Välkommen

till Orgelbau Stüber i Berlin!
Vi är glada över att kunna ta emot Er på vår hemsida och visa Er vårt urval av vevpositiv (lirekasser) och gatuorglar.
Firman grundades 1977 av orgelbyggmästare Axel Stüber i Berlin, en stad som har en lång tradition av positivspel och positivbygge.
Vår erfarenhet av traditionellt orgelbygge ligger till grund för såväl våra nybyggen som våra omsorgsfulla, ansvarstagande renoveringar av gamla instrument.
Vad pressen säger
Om oss i TV

Ett stort tack till Christofer Noring, Stockholm för översättningen.